rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Polymérna geosyntetická izolácia (GBR-P)

Priemyselne vyrábaná konštrukcia geosyntetických materiálov v podobe fólie, ktorá pôsobí ako izolácia. Izolačnú funkciu plnia v podstate polyméry. Používa sa v kontakte so zeminou a/alebo inými materiálmi pri využití v geotechnike a stavebnom inžinierstve.