rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Plošná hmotnosť (ρA)

Pomer hmotnosti skúšobnej vzorky stanovených rozmerov ku jej ploche. Plošná hmotnosť sa vyjadruje v g/m².