rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Troskovice, Cesta III/28115, strmý svah z vystuženej zeminy

Pri rekonštrukcii komunikácie III/28115 bolo navrhnuté jej rozšírenie za účelom osadenia cestného zvodidla podľa existujúcich platných predpisov. S ohľadom na nedostatok miesta bolo zvolené riešenie pomocou vystuženej zeminy so sklonom líca 70°, ktoré nahrádza existujúcu kamennú stenu.
 

Pri rekonštrukcii komunikácie III/28115 bolo navrhnuté jej rozšírenie za účelom osadenia cestného zvodidla podľa existujúcich platných predpisov. S ohľadom na nedostatok miesta bolo zvolené riešenie pomocou vystuženej zeminy so sklonom líca 70°, ktoré nahrádza existujúcu kamennú stenu.

Spevnenie komunikácie bolo navrhnuté pomocou systému GreenMesh Terra, kde je lícny prvok tvorený oceľovou pletenou sieťou a spoločne so stužujúcim zvarencom a spojovacími prvkami tak tvoria lícnu časť systému.  

Výška realizovaných svahov dosahuje až päť metrov, pričom sa navrhnutý vystužený svah nachádza v pomerne strmom svahu. 
 

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet a technickú pomoc v priebehu výstavby, systém vystuženého strmého svahu.
 

Realizácia

2017

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu