rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Stabilizácia podkladových plôch námestí v Uničove

V Uničove bolo nutné kvôli nevyhovujícemu stavu rekonštruovať plochy centrálneho námestia. Z dôvodu ochrany podzemných priestorov (pivnice a ich klenby) bolo nutné nájsť technológiu zlepšenia podložia, ktorá tieto priestory nenaruší.

Ako najvýhodnejšie sa ukázalo využiť mechanickú stabilizáciu podkladových vrstiev.
V tomto prípade dodávateľ využil výhody geomreže Tensar TriAx, ktorá vďaka svojim vlastnostiam umožnila zníženie mocnosti konštrukčných vrstiev na priemerných 30 cm.

Poloha stavby

Dodali sme

Geomrežu

Realizácia

2009

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu