rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnike 2017 - Skúsenosti s výstavbou vystužených zemných konštrukcií

07.02.2017, Košice / 08.02.2017, Žilina / 14.02.2017, Bratislava / 15.02.2017 Banská Bystrica --- príklady z praxe | odporúčané postupy | ukážky vhodného alebo nevhodného použitia či výberu geosyntetík | najčastejšie chyby pri inštalácii a ich riešenie ...

Obsah seminára je zameraný na predstavenie technologických postupov pri realizácii
vystužených oporných konštrukcií, konštrukčných vrstiev komunikácií, protieróznej
ochrany a vystužovania asfaltových vrstiev pomocou geosyntetík. Budú prezentované
konkrétne príklady z praxe. Ďalej budú predstavené najčastejšie chyby, s ktorými
sa možno na stavbách pri inštalácii geosyntetík stretnúť.

7. februára 2017 – Košice, Hotel Centrum, www.hotel-centrum.sk, 9-13 hod.
8. februára 2017 – Žilina, Hotel Holiday Inn, www.holidayinn-zilina.sk, 9-13 hod.
14. februára 2017 – Bratislava, Holiday Inn, holidayinn.sk, 9-13 hod.
15. februára 2017 – Banská Bystrica, Hotel DIXON, hoteldixon.sk, 9-13 hod.

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť: pre projektantov, pracovníkov investorských organizácií, pracovníkov stavebných firiem a pre geotechnických špecialistov. Účastníci seminára získajú komplexný prehľad so základnými princípmi riešenej problematiky.

Pozvánka k stiahnutiu

Online prihlásenie na seminár (webový formulár)

Prihláška k stiahnutiu

Program seminára bude priebežne upresňovaný.

------------------------------------------------------

Organizačné informácie

Usporiadateľ::
GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČ: 45308012

Stravovanie:
V priebehu seminára dostanú účastníci občerstvenie.

Zborník:
Zborník nie je vydaný. Po seminári dostanú účastníci súhrn informácií z prednášok, ktorý bude zaslaný e-mailom na adresu účastníka uvedenú v prihláške.
    
Přihlášky:
a) online (webový formulár)
b) písomne (prihláška k stiahnutiu)

Storno:
V prípade potreby možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka (jeho meno oznámte e-mailom na geomatgeomat.eu).

Kontaktné spojenie:
V prípadě otázok využite e-mail geomatgeomat.eu alebo telefón +420 548 218 048.

------------------------------------------------------

Pozvánka k stiahnutiu

Online prihlásenie na seminár (webový formulár)

Prihláška k stiahnutiu

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu