rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Dokumenty k stiahnutiu

Schovaj rozšírený filter
Zobraz rozšírený filter

Aplikačné brožúry

Aplikačné brožúry

Použitie drenážnych geokompozitú v stavebníctve.

Aplikačné brožúry

Protierózna ochrana strmých svahov, svahov vodohospodárskych stavieb, dopravných stavieb, inžinierskych stavieb a ochrana skaly stien.

Brožúry o nás

Brožúry o nás

Kto sme? Čo vám ponúkame? Prečo si vybrať nás?

Brožúry o nás

Naše riešenia sú výsledkom poctivej práce autorizovaných inžinierov

z odboru geotechniky, dopravného, mostného a inžinierskeho staviteľstva.

Brožury výrobců

Články

Články

Vysoká hladina podzemní vody komplikovala a prodražovala hlubinné založení objektu.

Články

Co je to ekotextilie? Jak vypadá a kde se používá?

Články

Příklady použití geosyntetik „kolem vody“.

Články

Co je to vyztužená zemina a co vše se z ní dá vybudovat.

Články

Stručný přehled protierozních geosyntetik a jejich využití.

Články

Přehled konstrukcí, které byly na území ČR vybudovány z vyztužené zeminy.

Články

Užitečný průvodce světem geotextilií a jejich funkcemi.

Články

Sanace sesuvů svahů, rekonstrukce mostů, železničních násypů. Zajímavé fotografie ze staveb.

Články

Z vyztužené zeminy se budují mostní křídla, mostní opěry a pomáhají s nerovnoměrným sedáním v přechodové oblasti.

Články

Popis rozdílných vlastností geomříží v závislosti na technologii výroby

Dokumenty technickej podpory

Dokumenty technickej podpory

Riešenie porúch asfaltových vozoviek pomocou geosyntetík

Rozdelenie porúch, voľba a poloha výstuhy podľa typu poruchy, SAMI kompozity.

Dokumenty technickej podpory

Návrhové diagramy pre voľbu výstužných prvkov do asfaltových vrstiev vozoviek

Grafický návod pre výber správneho typu výstuhy s doplňujúcim komentárom.

Dokumenty technickej podpory

Porovnanie vlastností netkaných a tkaných geotextílií a ich vplyv na použitie v konštrukciách

Rozdiely v mechanických a hydraulických vlastnostiach. Funkcie v konštrukciách (separačná, filtračná, ochranná, stabilizačná, výstužná, drenážna, protierózna a izolačná).

Dokumenty technickej podpory

Typické príklady využitia netkaných a tkaných geotextílií

Návod na výber typu geotextílie podľa technických parametrov pre použitie v oporných konštrukciách, násypoch, drenážnych systémoch, vodných stavbách a skládkach.

Katalógy výrobkov

Katalógy výrobkov

Oporné múry, mostné opory a krídla, betónové panely a tvarovky, oceľové panely a sietě,…

Katalógy výrobkov

Prehľad geotextílií, geomreží, georohoží, geokompozit, geobunek a dalších geosyntetik,…

Projekčné špecifikácie

Referenčné listy

Referenčné listy

Vytvorenie vrchného drenážneho systému pre odvod zrážkovej vody a spevnenie svahov.

Referenčné listy

Rekultivácia skládky – vytvorenie vrchného drenážneho systému pre odvod zrážkovej vody pomocou drenážnych geokompozitov.

Referenčné listy

Jedná sa o zárubní múru na přeložce trati do novej osi s obkladom zo systémovej panelovej konštrukcie. Objekt je členený do 10 dilatačných sekcií, každá je tvorená tromi poschodiami. Prechody medzi sekciami sú tvorené gabiony.

Referenčné listy

Prevádzkovateľ požadoval účinnú protieróznu ochranu svahov sedimentačné nádrže, ktorá bude periodicky zaplavovaná odpadovými kalmi z cukrovarnícke výroby.

Referenčné listy

Odstránenie problému s vysokou hladinou spodnej vody drenážnym geokompozitem.

Referenčné listy

Na stavbe bol problém s veľkým množstvom spodnej vody.

Referenčné listy

Konštrukcia so sklonem 90°. Vystuženie je riešené pomocou tkaných geomreží ukotvených k lícovým panelom.

Referenčné listy

Dôvodom výstavby múra pri opore u kriovatky Blatné“ bolo premostenie ropovodu a optického kábla. Pre vystuženie boly použité jednoosové tkané geomreže a betónové tvarovky.

Referenčné listy

Použitie netkané separačné goetextilie.

Referenčné listy

Aby sa nezanášal žľab splavovanou zeminou, bolo potrebné efektívne spevniť svahy žľabu.

Referenčné listy

Na úseku diaľnice D3 bolo nutné okrem hĺbkového odvodnenia zabezpečiť päty svahu násypu pilótovú stenou a zvýšiť tuhosť násypového telesa.

Referenčné listy

Objekt riešil problematiku stavebné úpravy zosilnenie konštrukcie vozovky a obnovenie odvodnenie komunikácie vrátane priepustov.

Technické špecifikácie výrobkov

Technické špecifikácie výrobkov

Kompozit pre stabilizáciu mäkkého podložia. Odolné a rýchlo sa inštalujú.

Technické špecifikácie výrobkov

Rozložiteľná geotextílie slúžiace k ochrane proti burine a vysychaniu rastlín.

Technické špecifikácie výrobkov

Tuhá monolitická dvojosá geomříž pro mechanickou stabilizaci zemin.

Technické špecifikácie výrobkov

Tuhá monolitická geomreža pre vystužovanie oporných konštrukcií.

Technické špecifikácie výrobkov

TechGlass je kompozit zložený zo sklených vlákien. Používa sa pre vystužovanie asfaltových krytov v konštrukciach nových vozoviek alebo pri rekonštrukciach existujúcich vozoviek.

Technické špecifikácie výrobkov

NULL

Technické špecifikácie výrobkov

NULL

Technické špecifikácie výrobkov

Drenážny geokompozit pre odvodnenie konštrukcií. Štruktúra geotextília-mriežka-fólia.

Technické špecifikácie výrobkov

Drenážny geokompozit pre odvodnenie konštrukcií. Štruktúra geotextilia-mriežka-geotextília.

Technické špecifikácie výrobkov

Drenážny geokompozit pre odvodnenie konštrukcií. Štruktúra geotextilia-mriežka.

Technické špecifikácie výrobkov

NULL

Technické špecifikácie výrobkov

Tkaná separačná polyesterová geotextília.

Technické špecifikácie výrobkov

Kompozit z vysokohustotného plastu pre protierózne ochranu svahov.

Technické špecifikácie výrobkov

Drenážny geokompozit pre odvodnenie konštrukcií. Štruktúra geotextilia-mriežka-geotextília.

Technické špecifikácie výrobkov

Drenážny geokompozit pre odvodnenie konštrukcií. Štruktúra geotextilia-mriežka.

Technické špecifikácie výrobkov

Kokosová geosieť pre dočasnú protieróznu ochranu.

Technické špecifikácie výrobkov

Kokosová rohož spevnená polypropylénovou sieťovinou pre dočasnú protierózne ochranu a mulčovanie.

Technické špecifikácie výrobkov

NULL

Technické špecifikácie výrobkov

NULL

Technické špecifikácie výrobkov

Tkané výstužné ohybné geomzeže z polyesteru.

Technické špecifikácie výrobkov

Netkaná separačná polypropylénová geotextília.

Technické špecifikácie výrobkov

Netkaná separačná polypropylénová geotextília.

Technické špecifikácie výrobkov

Netkaná ochranná polypropylénová geotextília.

Technické špecifikácie výrobkov

Oceľové komponenty pre výstavbu oporných múrov a strmých svahov.

Technické špecifikácie výrobkov

Oceľové komponenty pre výstavbu oporných múrov a strmých svahov.

Technické špecifikácie výrobkov

Kompozit pre vystužovanie asfaltových vozoviek.

Technické špecifikácie výrobkov

Kompozit z netkanej polypropylénovej geotextílie a vysokopevnostných polyesterových vlákien.

Technické špecifikácie výrobkov

Netkaná separačná geotextilia z recyklovaného polyesteru.

Technické špecifikácie výrobkov

Netkaná geotextilia z recyklovaného polypropylenu.

Technické špecifikácie výrobkov

Oceľové geosiete určené na protieróznu ochranu skalných stien.

Technické špecifikácie výrobkov

Trojrozmerná trvanlivá georohož pre prortierróznu ochranu zemných svahov.

Technické špecifikácie výrobkov

Tkaná separačná polypropylénová geotextília.

Technické špecifikácie výrobkov

Tkaná separačná polypropylénová geotextília.

Výrobkové brožúry

Výrobkové brožúry

Mulčovací ekotextilie s prírodnými vláknami.

Výrobkové brožúry

Oceľové siete určene na protieróznú ochranu skál.

Výrobkové brožúry

Netkané geotextílie pre separáciu vyrobené z polypropylénu a polyestéru.

Výrobkové brožúry

Prírodné siete z kokosu a juty k dočasnej protieróznej ochrane.

Výrobkové brožúry

Trojrozmerná trvanlivá georohož pre protieróznu ochranu zemných svahov.

Výrobkové brožúry

Gabióny GEOMAT sú stavebnicový systém pre vytváranie konštrukcií z drôtených košov. Panely CLASSIC sú spájané špirálami. Rad SPEEDY využíva spájanie tyčami s okami.

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu