rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Výskum a vývoj

Medzi naše najčastejšie vývojové úlohy patrí overovanie funkcií geosyntetík v miestnych podmienkach. Testujeme, či produkty vyvinuté v zahraničí spĺňajú požiadavky našich investorov s ohľadom na špecifické spôsoby ich použitia, miestne klimatické podmienky a lokálne vplyv prostredia. Zapájame sa do riešenia grantov a výskumných prác s cieľom preveriť a rozšíriť oblasti využívania geosyntetík s cieľom znížiť investičné a prevádzkové náklady stavieb. Naši odborní pracovníci sú konzultantmi bakalárskych a diplomových prác v odbore geotechnika, cestné, mostné a inžinierske staviteľstvo.

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo nám chcete ponúknuť konkrétny námet pre spoluprácu? Neváhajte a píšte na e-mail infogeomat.sk.

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu