rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Čo je nové v TP 97? [4-dielny webinár]

27.1. - 17.2.2022. TP 97 - Geosyntetika v zemnom telese pozemných komunikácií, ktoré platia od roku 2008, už začali výrazne zaostávať za súčasnými trendami. V roku 2021 bola revidovaná a nová verzia sa uplatňuje od novembra 2021.

Preto sme voči českej štátnej správe iniciovali revíziu nariadenia TP 97, ktorá sa úspešne uskutočnila na prelome rokov 2020 a 2021 a ktorú by sme vám tu radi predstavili. Revidované nariadenie nadobudlo účinnosť 15. novembra 2021. Primárnym cieľom webinára je predstaviť vám, poslucháčom, najmä pozadie tvorby nariadenia a celkový koncepčný prístup, samozrejme, so stručnou obsahovou analýzou. Dôraz sa kladie na porovnanie s predchádzajúcou verziou, s ktorou odborná verejnosť pracovala doteraz.

Webinár je rozdelený na štyri samostatné časti, z ktorých každá trvá 2,5 hodiny. (od 10:00 do 12:30), ktorú budú viesť členovia spracovateľského tímu venujúci sa tejto problematike. Webinár sa bude vysielať na platforme ZOOM (k dispozícii bezplatne). Odkaz na webinár bude zaslaný registrovaným účastníkom e-mailom.

Termíny a trvanie:

  • 27. 1. 2022 (10:00 - 12:30) – funkcie separácia, filtrácia, izolácia a ochrana
  • 03. 2. 2022 (10:00 - 12:30) – funkcie vystužovanie (1. časť), stabilizácia a protierózna ochrana
  • 10. 2. 2022 (10:00 - 12:30) – funkcie vystužovanie (2. časť) a odvodňovanie
  • 17. 2. 2022 (10:00 - 12:30) – aplikácie, kvalitatívne požiadavky a technologické požiadavky

   

------------------------------------------------------

Organizačné informácie:

Usporiadateľ:
GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČ: 45308012

Účastnícky poplatok:
20,- Eur bez DPH/osobu. Zálohová faktúra za účastnícky poplatok so splatnosťou 14 dní bude zaslaná prihláseným účastníkom. Vyúčtovací daňový doklad bude zaslaný v zákonnej lehote. Všetky
doklady budú zasielané výhradne v elektronickej podobe na e-mailovú adresu účastníka, popr. kontaktnú osobu uvedenú v prihláške.

Storno:
Pri neúčasti sa vložné nevracia! Za prihláseného účastníka je možné poslať náhradníka (jeho meno oznámte na e-mailovú adresu geomatgeomat.eu).

Prihlášky:
a) online (webový formulár)
b) písemně (prihláška na stiahnutie)

Kontaktné spojenie:
Pre otázky využite e-mail geomatgeomat.eu a telefón +420 548 218 048.

   

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu