rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Výrobok podobný geotextílii (GTP)

Plošný, priepustný, polymérny (syntetický alebo prírodný) textilný materiál, ktorý nezodpovedá definícii geotextílie.