rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odtok (qn)

Objemová rýchlosť prúdenia na jednotku plochy kolmo k rovine výrobku pri stanovenej hydrostatickej výške. Odtok sa vyjadruje v l/(m².s).