rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Permitivita (ψ)

Objemová rýchlosť prúdenia vody a/alebo iných kvapalín na jednotku plochy na jednotku poklesu hydrostatickej výšky, za podmienok laminárneho prúdenia, kolmo k rovine výrobku. Permitivita sa vyjadruje  v s-1.