rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Nominálna hodnota (NV)

Hodnota vlastnosti materiálu deklarovaná výrobcom/dodávateľom materiálu, skôr ako hodnota nameraná.