rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Netkaná geotextília (GTX-N)

Geotextília vyrobená z urovnaných alebo náhodile orientovaných staplových vlákien, nekonečných vlákien, alebo iných prvkov spájaných mechanicky a/alebo tepelne a/alebo chemicky.