rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Nepriepustnosť kvapalín

Geosyntetiká splňujúce požiadavky príslušnej špecifikácie výrobku, ktorá stanoví metódu skúšania a posudzovania zhody, napr. výslednú hodnotu alebo maximálny povolený odtok.