rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napätie v ťahu pri porušení (σf)

Napätie v ťahu, pri ktorom dôjde k pretrhnutiu skúšobnej vzorky.