rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napätie v ťahu pri medzi prieťažnosti (σy)

Prvé napätie, pri ktorom dochádza ku ďalšiemu pretvoreniu bez prírastku napätia. Môže byť menšie ako maximálne dosiahnuteľné napätie.