rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geopás (GST)

Polymérny materiál vo forme pásu široký maximálne 200 mm, používaný v kontakte so zeminou a/alebo inými materiálmi pri využití v geotechnike a stavebnom inžinierstve.