rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Georohož (GMA)

Trojrozmerná priepustná konštrukcia vyrobená z polymérnych nekonečných vlákien a/alebo iných prvkov (syntetických, alebo prírodných) spájaná mechanicky a/alebo tepelne a/alebo chemicky a/alebo inak.