rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geobunka (GCE)

Trojrozmerná priepustná, polymérna (syntetická alebo prírodná) voštinová, alebo podobná bunková konštrukcia, vyrobená zo vzájomne prepojených prúžkov geosyntetík.