rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Charakteristická veľkosť otvorov (O90)

Veľkosť otvoru, ktorá zodpovedá 90 % častíc zeminy maximálnej veľkosti, ktoré prechádzajú geotextíliou. Charakteristická veľkosť otvorov sa vyjadruje v μm.http://geomat.omega.cz/?id=31