rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Spevnenie a protierózna ochrana svahov retenčnej nádrže v priemyselnom parku v Košiciach

Ako vyriešiť stabilitu a spevnenie svahov retenčnej nádrže periodicky zaplavované vodou? V tomto prípade navrhol projektant svah z obaľovaného čela výstužnej geotextílie a KARI siete ako dočasným debnením. Na povrch svahu navrhol protieróznu kokosovú georohož obsahujúci trávne osivo (nie je nutný dodatočný hydroosev).

Poloha stavby

Dodali sme

Výstužnú geotextíliu a protieróznu rohož s trávnym osivom

Realizácia

2014

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu