rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Záchytná priekopa na Holém kopci v Kobylí

Pre zachytenie a bezpečné odvedenie prívalových dažďov boli vybudované záchytné priekopy. Táto komplexná pozemková úprava zabezpečí ochranu obce Kobylí pred jarnými a bleskovými povodňami.

Na svahy tejto priekopy sme dodali protierózne rohože Trinter. Rohože prerástli trávou a chránia ich tak pred eróziou.

Poloha stavby

Dodali sme

Protierózne georohožee

Realizácia

2012

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu