rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rýchlosť pretvorenia

Rýchlosť zmeny upínacej dĺžky. Rýchlosť pretvorenia sa vyjadruje v percentách za minútu.