rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Pretvorenie ťahom

Pomer prírastku dĺžky k počiatočnej upínacej dĺžke. Pretvorenie ťahom sa vyjadruje v percentách.