rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Pevnosť v ťahu (σmax)

Maximálne napätie v ťahu pôsobiace na skúšobnú vzorku behom skúšky v ťahu.