rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Hydraulický gradient (i)

Pomer celkového poklesu hydrostatickej výšky Δh cez skúšobnú vzorku ku jeho dĺžke l v smere prúdenia.