rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosieť (GNT)

Geosyntetiká pozostávajúce z rovnobežných sústav rebier uložených cez seba a pevne spojených obdobnými sústavami v roznych uhloch.