rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Nopová fólia GXP PLUS

Nopová fólia, inak nazývaná nopovka, sa používa ako izolácia spodnej stavby, kde sa využíva ako ochrana proti vlhkosti základov (základové a suterénne murivo). Aplikuje sa pri stavbe tepelnoizolačných systémov, v odvodňovacích systémoch a ako ochrana proti vlhkosti a vodotesnej ochrane podzemných prvkov s funkciou vetrania (doplnková ochrana pred radónom pri odvetrávaní spodnej stavby). Okrem toho sa používa ako ochranná vrstva v strechách s obrátenou izoláciou.

Nopovka je v profile tvorená polo kužeľovými výstupkami, tzv. Nopmi s výškou 8 mm s počtom min. 1800 nopov na m2 (v základnej a najčastejšie používanej variante). Nopová fólia je vyrobená z odolného materiálu (HDPE) odolávajúceho hnilobe, bežným chemikáliám a soliam, UV lúčom. Odoláva teplotám v rozmedzí od –40 do +80 °C. Neobsahuje žiadne nebezpečné látky (je nezávadná voči pitnej vode). Životnosť nopovej fólie je za bežných podmienok (zemina alebo zásyp s pH medzi 4 a 9 a teplote <25 °C) minimálne 25 rokov. Objemová kapacita voľného priestoru medzi nopmi je cca 5,3 l/m2 plochy nopovky.

Názov Parameter Dostupné na e-shope GEOmall
Nopová fólia GXP PLUS 0,4 1x20m štandard
Nopová fólia GXP PLUS 0,4 1x20m štandard
Nopová fólia GXP PLUS 0,4 1x20m
Nopová fólia GXP PLUS 0,4 1x20m
Nopová fólia GXP PLUS 20P 0,8 1x10m
Plošná hmotnosť
[g/m2]
Pevnosť v ťahu pozdĺžna
[kN/m]
Pevnosť v ťahu priečna
[kN/m]
Ťažnosť pozdĺžna
[%]
Ťažnosť priečna
[%]
Rolka šírka
[m]
Rolka dĺžka
[m]
Rolka plocha
[m2]
Rolka hmotnosť
[kg]
400 200 190 100 80 1 20 20 8
400 200 190 100 80 2 20 40 16
500 343 374 122 91 1 20 20 10
500 343 374 122 91 2 20 40 20
800 450 400 70 65 1 10 10 8
Vloženie do dopytu o cenu

Funkcie

  • Separačná
  • Izolačná
  • Filtračná
  • Drenážna

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu