rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Využitie netkanej geotextílie vo výstavnej expozícii

Kvalitné geotextílie sa nemusia použiť len v stavebníctve. Chce to dobrý nápad s precíznym prevedením zámeru a miesto zahrnutia zeminou geotextíliu naopak vystavíme.

Od septembra 2017 do januára 2018 prebieha v Národnom poľnohospodárskom múzeu v Prahe výstava "Robiť les", ktorá vychádza zo súčasného stavu lesného hospodárstva. Predstavuje hlavné momenty lesnej výroby, starostlivosti o les a ťažby. Obrazový materiál k výstave vznikal po dobu jedného roka. Stal sa časovou komprimáciou storočného cyklu lesa. Zachytáva proces pestovania stromu, moment výrubu, prerod v materiál dreva.

Vnútorné prostredie jednotlivých buniek dopĺňajú vystavované témy. Objekty sú zložené z prefabrikovaných drevených panelov. Dielčie elementy sú potiahnuté netkanou geotextíliou. Farba geotextílie zodpovedá priamemu určeniu daného panela. Nami dodaná 500g čierna geotextília slúži pre prostredie, kde autori výstavy nechceli svetlo a 200g biela geotextília pre inštalácie s difúznym alebo priamym osvetlením.

Fotografie: Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu