rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vystužovanie alebo stabilizácia zemín pomocou geomreží

Čo je stabilizačná funkcia geomreží a ako sa líši od funkcie výstužné? Rozdiely sme popísali v článku pre časopis SILNICE ŽELEZNICE.

Geosyntetiká plnia v stavebných konštrukciách niekoľko základných funkcií, ktoré sú všeobecne známe a sú popísané v platných normách. Jedná sa o funkcie výstužnú, separačnú, ochrannú, filtračnú, izolačnú, drenážnu a protieróznu. Pre každú požadovanú funkciu geosyntetika je nutné v projekte definovať normové technické parametre výrobku.

Ako ale špecifikovať novo zavádzanú funkciu stabilizačnú? Rozdiely proti výstužné funkcii sme popísali v článku pre časopis SILNICE ŽELEZNICE.

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu