rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

4-dielny webinár "Čo je nové v TP 97?" (január-február 2022)

Český predpis TP 97 - Geosyntetika v zemnom telese pozemných komunikácií, ktoré platia od roku 2008, už začali výrazne zaostávať za súčasnými trendami. V roku 2021 boli revidované a nová verzia je platná od novembra 2021. V tomto webinári predstavíme pozadie vývoja nariadenia, jeho celkovú koncepciu a stručnú obsahovú analýzu. Dôraz sa bude klásť na porovnanie novej a predchádzajúcej verzie, s ktorou odborná komunita pracovala doteraz.

Webinár je rozdelený do štyroch samostatných častí v trvaní 2,5 hodiny, ktoré budú viesť členovia spracovateľského tímu venujúci sa danej problematike. Funkcie separácie, filtrácie, izolácie a ochrany budú preberané 27. 1. 2022. Funkcie vystužovania (časť 1), stabilizácie a ochrany proti povrchovej erózii budú preberané 3. 2. 2022. Funkcie vystužovania (časť 2) a odvodnenia budú preberané 10. 2. 2022. 17. februára 2022 budú preberané vhodné aplikácie, požiadavky na kvalitu a technologické požiadavky.

Viac informácií a prihlásenie

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu