rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Živičná geosyntetická izolácia (GBR-B)

Priemyselne vyrábaná konštrukcia geosyntetických materiálov v podobe fólie, ktorá pôsobí ako izolácia. Izolačnú funkciu plní v podstate živica. Používa sa v kontakte so zeminou a/alebo inými materiálmi pri využití v geotechnike a stavebnom inžinierstve.