rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Tečenie v ťahu

Časovo závislý prírastok dĺžky materiálu vystaveného konštantnému zaťaženiu v ťahu.