rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Pevnosť spoja alebo švu (Tsmax)

Maximálne napätie v ťahu švu vytvoreného spojením dvoch alebo viacerých plošných útvarov. Pevnosť spoja alebo švu sa vyjadruje v kN/m.