rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napätie v ťahu vzťahujúce sa k ploche prierezu skúšobnej vzorky (σ)

Ťahová sila na ploche prierezu skúšobnej vzorky pred zaťažením, pôsobiaca na skúšobnú vzorku vždy pri krátkodobej skúške. Napätie v ťahu vzťahujúce sa na plochu prierezu skúšobnej vzorky sa vyjadruje v Mpa.