rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Kolmatácia

Upchávanie a/alebo zablokovanie výrobku vedúce ku zníženiu hydrostatickej výkonnosti.