rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Blokovanie

Hromadenie častíc zeminy a/alebo iného materiálu na povrchu výrobku vedúce ku zníženiu hydraulickej výkonnosti.