rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Založenie novo budovaného násypu rekonštruovanej cesty II/405 Příseka–Brtnice

V predmetnom úseku bol problém sa zvodneným mäkkým podložím tvoreným rybničními sedimentmi. Ku konštrukcii založenia násypu bola použitá trojosá geomreža Tensar TriAx v kombinácii s geobunkovou štruktúrou Tensar.

Geobunková štruktúra zachytáva ťahové sily v kamenive vyvodené sypaním násypového telesa a zároveň eliminuje nerovnomerné sadanie. Medzi druhotné prínosy geobunkovej štruktúry patrí vytvorenie pracovnej plochy, plošnej drenáže a zvýšenie stability násypu.
O tejto referenciu sme napísali rozsiahlejší článok v našom magazíne GEOmail.

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet, geotextílie, geomreže, zaškolenie stavby

Realizácia

2011

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu