rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Strmé svahy z vystuženej zeminy realizované v rámci preložky cesty II/150

Súčasťou projektu preložky komunikácie II/150 v lesnom úseku okolo prírodnej rezervácie Stvořidla je realizácia 2 vystužených strmých svahov.

Preložka cesty II/150 riešila novú trasu, ktorá nahradila nevyhovujúcu úzku cestu v lesnom úseku okolo prírodnej rezervácie Stvořidla. Z dôvodu minimalizácie záberu pozemkov s plnením funkcie lesa bolo projektantom zvolené riešenie pomocou strmého svahu.

Jednalo sa o dva úseky komunikácie s celkovou dĺžkou 224 m , z toho 124 m násypu bolo nutné riešiť obojstranne. Pod časťou vyššieho svahu bolo nutné vzhľadom k nízkej kvalite podložia vykonať jeho čiastočnú náhradu lomovým kamenivom.

Výška strmých svahov je 7,5 m v 1. úseku a 9,2 m v druhom. Líce konštrukcie bolo navrhnuté z oceľových panelov s výplňou zo skladaného kameniva v sklone 2:1. Jedná sa o systémové riešenie, na líce sú napojené výstužné tkané geomreže Miragrid, ktoré zaisťujú stabilitu celej konštrukcie. Súčasťou oboch strmých svahov je prefabrikovaný rámový priepust, ktorý slúži mimo iného aj pre migráciu drobných živočíchov.
 

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet, zaškolenie na stavbe a technickú pomoc počas výstavby, systém vystuženého strmého svahu, geomreže

Realizácia

2018

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu