rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace sesuvu svahu v Lukách pod Medníkem

V období silných srážek v červnu 2013 došlo k sesuvu půdy v chatové oblasti. Navrhli jsme řešení v podobě vyztuženého strmého svahu s kamenným lícem.

Cílem sanačních opatření bylo eliminovat faktory, které vedly ke svahovému pohybu. Z tohoto důvodu byla navržena kombinace technických opatření, které zahrnují úpravu povrchu terénu v sesuvném území pomocí stupňovitého zazubení do stávajícího terénu, zpevnění nově budovaného svahu pomocí systému výztužných tahových prvků, zlepšení geotechnických vlastností zemin pokryvných útvarů použitím propustných štěrkových materiálů, a důsledné odvodnění celého prostoru sesuvného území.

Sanace sesuvu byla navržena pomocí systému Tensartech RockWall se sklonem líce 55°, kdy líc je tvořen ocelovými panely a kamenivem, na ocelové panely jsou napojeny monolitické geomříže zajišťující stabilitu a bezpečnost konstrukce.

Po provedení  výkopových prací nebylo v základové spáře zastiženo předpokládané skalní podloží, základová spára byla tedy snížena na na skutečnou úroveň skalního podloží a prostor vyplněn železobetonovým blokem. Současně byl ve svahu zastižen vydatný pramen, který bylo nutné převést skrz konstrukci do navrženého odvodnění.

Odvodnění stavby bylo provedeno pomocí odtokového žlabu, který je vyveden do řeky Sázavy nacházející se pod svahem.

Poloha stavby

Dodali sme

Návrh řešení, zaškolení a technickou pomoc během výstavby, systém vyztuženého strmého svahu, geomříže Tensar TriAx a Tensar RE.

Realizácia

2016

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu