rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Protierózna ochrana svahu okolo historickej pivnice v Poříčí u Litomyšle

Kamenná pivnica z konca 19. storočia v Poříčí sa vďaka rekonštrukcii a revitalizácii okolitého strmého svahu zmenila v novú turistickú atrakciu.

Obec sa problematikou tvorby životného prostredia a práce v krajine venuje mnoho rokov a pri riešení zelených prvkov v sídle i krajine postupuje nápadito a pritom s citom pre tradičný ráz. Medzi najatraktívnejšie priestranstva v obci patrí zrekonštruovaná pivnička v centre obce s nadväzným turistickým a cyklistickým odpočívadlom. V rámci obnovy verejného priestranstva okolia pivnice prebehla revitalizácia svahu - odstránenie náletovej vegetácie, výsadba novej a kladenie protieróznej kokosovej siete a kokosových valcov. Obec Poříčí získala v roku 2018 za obnovu a prístup k životnému prostrediu zlatú medailu v medzinárodnej záhradníckej súťaži Entente Florale Europe.

Poloha stavby

Dodali sme

Kokosovú sieť, kokosové valce, netkanú textíliu proti burine

Realizácia

2018

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu