rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oporný múr vyrovnávajúci strmý terén stanice lanovej dráhy zjazdovky v Klínech

Pri rozšírení športového areálu Kliny došlo k predĺženiu svahu s vybudovaním novej lanovej dráhy o dĺžke 600 m a prevýšením 140 m. V tomto prudkom svahu bolo nutné vybudovať s pomocou opornej konštrukcie dolnú stanicu lanovky s vyrovnanou nástupnou plochou. V ťažkom teréne si musel dodávateľ poradiť s náročnou koordináciou zásobovania materiálmi a pohybov stavebnej mechanizácie.

V pôvodnom návrhu bol pre vyrovnanie povrchu navrhnutý železobetónový múr s pôdorysným tvarom otvoreného písmena "U". Pre nižšiu cenu a jednoduchšie logistické zabezpečenie stavby v ťažkom teréne si dodávateľ vybral systém s lícom z drobných betónových tvaroviek. Koncom apríla bola hotová základová škára a začali práce na opornom múre s dvoma smerovými lomami, lícovou plochou 370 m2 a maximálnou výškou 8,3 m. Posledný rad tvaroviek bol položený začiatkom júna a celkovo tak výstavba múru v zložitých podmienkach trvala len 6 týždňov.

Poloha stavby

Dodali sme

Projekt konštrukcie, zaškolenie stavby, oporný systém s lícom z drobných betónových tvaroviek

Realizácia

2012

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu