rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odvodnenie zárubného múru v Tatenicích

V svahovitom teréne bolo pri budovaní prístupovej komunikácie k vlakovému nástupišťu nutné vybudovať zárubný múr. S ohľadom na geomorfológiu a výškové prevýšenie terénu bol zárubný múr navrhnutý ako gravitačný betónový. U konštrukcie bolo nutné zaistiť bezpečné odvedenie zrážkových vôd a rôznych zvodní tak, aby nedochádzalo k zvýšenému namáhaniu na opornú stenu hydrostatickým zaťažením.

Odvodnenie rubu konštrukcie bolo projektantom navrhnuté pomocou drenážneho geokompozitu Interdrain GMF tvoreného tuhým jadrom, ktoré bolo laminované z jednej strany netkanou separačnou geotextíliou a z druhej strany izolačnej geomembrány. Geotextílie pri výrobku zabraňujú kolmatácii drenážneho jadra a zaisťuje tak zachovanie hydraulických vlastností výrobku po celú životnosť konštrukcie, drenážne jadro potom zaisťuje odvod zachytávaných vôd v rovine geosyntetika do vhodného priestoru.

Poloha stavby

Dodali sme

Geokompozit

Realizácia

2004

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu