rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geomatex TST

Štandardná geotextília pre stavebné účely vyrobená z polypropylénu modernou vpichovanou technológiou.

S pevnosťou v ťahu od 20 do 110 kN/m spoľahlivo riešia požiadavky na separáciu, filtráciu a vystužovanie zemín nielen u veľkých stavieb v dopravnom a pozemnom staviteľstve, ale i u menšej rezidenčnej výstavby.

Typické aplikácie tkaných geotextílií Geomatex TST

 • separačná vrstva pod cesty, parkoviská, priemyslené stavby apod.
 • separácia vrstiev pod prístupovými cestami – oblasti s predpokladným väčším zaťažením
 • separácia na skládkach tuhých a kvapalných odpadov
 • separačná vrstva u konštrukcií oporných stien
 • trvalé oddelenie jednotlivých vrstiev zemín s rozdielnymi vlastnosťami (s rozdielnou zrnitosťou)
 • výstužná geotextília u niektorých zemných telies
 • ochranná vrstva pod kamennými obkladmi pri brehoch vodných tokov, kanálov, hrádzí a ďalších protieróznych opevnení
 • odvodňovacie systémy (drenážne rebrá)
 •  

Rovnomerná štruktúra umožňuje použitie v rôznych zeminách od ílu až po hrubozrnné výplne. Výborné mechanické vlastnosti poskytujú vysokú odolnosť proti poškodeniu pri inštalácii u veľkého množstva typov zásypov.

Tkané geotextílie Geomatex TST majú mimoriadne nízku absorpciu vlhkosti, takže pôsobenie vody nemá vplyv na ich mechanické vlastnosti. Sú odolné proti mikroorganizmom a hmyzu a nepodporujú rast plesní.

Vykazujú vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám ako sú bežné kyseliny a zásady za pôsobenia okolitých teplôt.

Názov Parameter Dostupné na e-shope GEOmall
Geomatex TST 60/60
Pevnosť v ťahu pozdĺžna
[kN/m]
Pevnosť v ťahu priečna
[kN/m]
Ťažnosť pozdĺžna
[%]
Ťažnosť priečna
[%]
Mechanická odolnosť proti pretrhnutiu – CBR
[kN]
Mechanická odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu
[mm]
Priepustnosť vody kolmo na rovinu výrobku
[l/m2/s]
Veľkosť priehlbiny
[mm]
Rolka šírka
[m]
Rolka dĺžka
[m]
Rolka plocha
[m2]
Rolka hmotnosť
[kg]
60 60 17 13 8 10 11 0,18 5,2 100 520 146
Vloženie do dopytu o cenu

Súbory k stiahnutiu

 • Odvedení spodní vody pod místní komunikací v Turčianskej Štiavničce pdf
 • Odvodnění základové desky bioplynové stanice v Bošanech pdf
 • Porovnanie vlastností netkaných a tkaných geotextílií a ich vplyv na použitie v konštrukciách / nutné prihlásenie pdf
 • Technické špecifikácie Geomatex TST pdf
 • Typické príklady využitia netkaných a tkaných geotextílií / nutné prihlásenie pdf
 • Typy geotextilií a jejich funkce ve stavebních konstrukcích pdf

Významné vlastnosti geotextílie Geomatex TST:

 • vynikajúce vlastnosti pre separáciu materiálov
 • excelentná chemická odolnosť voči okolitému prostrediu
 • umožňuje použitie málo vhodných zemín do zemného telesa
 • kombinuje filtračné vlastnosti a vysokú priepustnosť vody
 •  

Použité v referenciach

Funkcie

 • Výstužná
 • Filtračná
 • Separačná

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu