rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnike 2020 - Spôsoby zakladania násypov a riešenie stability konštrukčných vrstiev komunikácií

28.01.2020, Košice / 29.01.2020, Žilina / 30.01.2020 Bratislava --- zakladanie násypov | nerovnomerné sadanie | ochrana násypov pred vplyvmi podložia | skrátenie doby výstavby a zníženie nákladov | stabilita nestmelených konštrukčných vrstiev | výstavba na mäkkých alebo neúnosných zeminách | zvyšovanie únosnosti zemnej pláne ...

Obsah seminára je zameraný na predstavenie spôsobov zakladania násypov, elimináciu nerovnomerného sadania násypového telesa, spôsoby ochrany násypového telesa pred vplyvmi podložia a cesty vedúce k skráteniu doby výstavby. Ďalej na spôsoby riešenia stabilizácie nestmelených konštrukčných vrstiev, výstavbu konštrukčných vrstiev na mäkkých alebo neúnosných zeminách, na možnosti zvyšovania nedostatočné únosnosti zemnej pláne dopravných stavieb, znižovanie hrúbky konštrukčných vrstiev komunikácií ...
 

Zameranie a obsah seminára

 

utorok 28. 1. 2020 - Košice, hotel Centrum, www.hotel-centrum.sk, 9-13 hod.
streda 29. 1. 2020 - Žilina, hotel Holiday Inn, www.holidayinn-zilina.sk, 9-13 hod.
štvrtok 30. 1. 2020 - Bratislava, hotel Holiday Inn, holidayinn.sk, 9-13 hod.

Podrobné pokyny budú zaslané prihláseným účastníkom.

 

Uzávierka prihlášok: 21. januára 2020.

Program seminára:

Spôsoby zakladania násypov

 • Prehľad spôsobov zakladania násypov
 • Možnosti využitia geosyntetík pri zakladaní násypov
 • Eliminácia nerovnomerného sadania násypového telesa
 • Spôsoby ochrany násypového telesa pred vplyvmi podložia
 • Cesty vedúce ku skráteniu doby výstavby násypového telesa
 • Možnosti zníženia nákladov pri zakladaní násypov

Riešenie stability nestmelených konštrukčných vrstiev komunikácií

 • Spôsoby riešenia stabilizácie nestmelených konštrukčných vrstiev (chemická - mechanická stabilizácia)
 • Výstavba konštrukčných vrstiev na mäkkých alebo neúnosných zeminách
 • Možnosti zvyšovania nedostatočnej únosnosti zemnej pláne dopravných stavieb (cesty, železnice)
 • Spôsoby znižovania hrúbky konštrukčných vrstiev komunikácií
 • Vzťah medzi výškou nákladov na výstavbu a intervalom údržby komunikácií
 • Spôsoby alternatívneho založenia pozemných stavieb na neúnosnom podloží
 • Skúšobné úseky a testovanie in-situ

------------------------------------------------------

Organizačné informácie:

Usporiadateľ:
GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČ: 45308012

Účastnícky poplatok:

 • pri registrácii do 30. 11. 2019: 50,- Eur bez DPH
 • pri registrácii po 30. 11. 2019: 60,- Eur bez DPH

Zálohová faktúra za účastnícky poplatok so splatnosťou 14 dní bude zaslaná prihláseným účastníkom. Vyúčtovací daňový doklad bude zaslaný v zákonnej lehote. Všetky
doklady budú zasielané výhradne v elektronickej podobe na e-mailovú adresu účastníka, popr. kontaktnú osobu uvedenú v prihláške.

Občerstvenie zaistené. Účastníci dostanú súhrn informácií z prednášok.

Storno:
Pri neúčasti sa vložné nevracia! Za prihláseného účastníka je možné poslať náhradníka (jeho meno oznámte na e-mailovú adresu geomatgeomat.eu).

Prihlášky:
a) online (webový formulár)
b) písomne (prihláška na stiahnutie)

Kontaktné spojenie:
Pre otázky využite e-mail geomatgeomat.eu a telefón +420 548 218 048.
 

 

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu