rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnike 2019 - Zásady posudzovania a realizácie gabiónových konštrukcií a stabilita skalných svahov

22.01.2019, Košice / 23.01.2019, Žilina / 24.01.2019, Bratislava --- prehľad používaných typov a ich rozdiely | aké technické parametre sú dôležité | požiadavky predpisov na Slovensku a v Českej republike | postupy výstavby ...

Obsah seminára je zameraný na predstavenie hlavných zásad návrhu a princípov správnej inštalácie gabiónových konštrukcií a konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu skalných svahov s ohľadom na životnosť, funkčnosť a bezpečnosť realizovaných konštrukcií. Prehľad používaných technológií a typov prvkov slúžiacich pre realizáciu gabiónových konštrukcií a konštrukcií zabezpečujúce stabilitu skalných svahov.
 

Seminár je zameraný na stavbyvedúcich a prípravárov


22. januára 2019 - Košice, hotel Centrum, www.hotel-centrum.sk, 9-13 hod.
23. januára 2019 - Žilina, hotel Holiday Inn, www.holidayinn-zilina.sk, 9-13 hod.
24. januára 2019 - Bratislava, hotel Holiday Inn, holidayinn.sk, 9-13 hod. 


 
Program seminára:

Princípy posudzovania prvkov gabiónových konštrukcií

 • Všeobecné princípy navrhovania - geometria, zásady založenia, zásady vnútorného stuženia gabiónu
 • Kameň: vlastnosti a väzba na oceľovú sieť, požiadavky predpisov
 • Oceľové prvky: priemer a pevnosť, požiadavky predpisov
 • Kovové povlaky na drôtoch: zliatiny, hmotnosť, hrúbka, rýchlosti koróznych úbytkov, súčasný trend a výskum, požiadavky predpisov
 • Organické povlaky na drôtoch: polyméry a ich vlastnosti, priľnavosť povlaku, požiadavky predpisov na Slovensku a v Česku
 • Gabiónová konštrukcia ako líce vystuženej zeminy: dĺžka výstuh, princíp vystužovania
 • Gabiónová konštrukcia ako obklad: nosná kapacita kotviacich prvkov

Zásady realizácie gabiónových konštrukcií

 • Predpisy zaoberajúce sa výstavbou gabiónov
 • Komponenty slúžiace na výstavbu gabiónovej konštrukcie, požiadavky predpisov
 • Konštrukčné typy gabiónov, postup ich výstavby
 • Konštrukčné detaily ovplyvňujúce geometriu a vzhľad gabiónovej
 • konštrukcie, možnosti riešenia a ich výhody / nevýhody
 • Kontrolné a preukazné skúšky komponentov gabiónových konštrukcií a konštrukcie ako celku, požiadavky platných predpisov

Stabilita skalných svahov

 • Súčasná prax vo Slovenskej a Českej republike pri navrhovaní a realizácii povrchového a hĺbkového zaistenia skalných svahov
 • Príklady vhodných a nevhodných opatrení zaistenia svahov
 • Možnosti riešenia vhodného zaistenia skalného svahu z pohľadu bezpečnosti, spoľahlivosti, trvanlivosti a ekonomiky stavby
 • Komplexné riešenie zaistenia skalných svahov (zaistenie celkovej aj lokálnej stability) – konštrukčné prvky, princíp fungovania, zásady postupu logistického sledu operácií v jednotlivých krokoch výstavby, príklady
 • Konštrukčné detaily ovplyvňujúce bezpečnosť a spoľahlivosť konštrukcie, zásady pri ich realizácii

------------------------------------------------------

Organizačné informácie:

Pořadatel:
GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 45308012

Vložné:
40,- EUR bez DPH. Účastníci, ktorí navštívili niektorý zo seminárov usporiadaných spoločnosťou GEOMAT v roku 2018 získavajú 10% zľavu z vložného. Ďalšie informácie a zálohová faktúra za vložné bude zaslaná prihláseným účastníkom. Daňový doklad bude zaslaný v zákonnej lehote. V prípade potreby je možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka. Pri neúčasti sa vložné nevracia! V priebehu seminára dostanú účastníci občerstvenie.

Storno:
V prípade potreby je možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka (jeho meno oznámte na e-mail geomatgeomat.eu). Pri neúčasti sa vložné nevracia!

Zborník:
Zborník nie je vydávaný. V rámci semináru dostanú účastníci súhrn informácií z prednášok.

Prihlášky:
a) online (webový formulár)
b) písomne (prihláška na stiahnutie)

Kontakt:
Pre otázky využite e-mail geomatgeomat.eu nebo telefon +420 548 218 048.


 

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu