rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnike 2018 - Geotextílie, geomreže a drenážne geokompozity v súčasnej stavebnej praxi

23.01.2018, Košice / 24.01.2018, Žilina / 25.01.2018 Bratislava --- prehľad používaných typov a ich rozdiely | aké technické parametre sú dôležité | funkcie a odporúčané aplikácie | ako výrobky špecifikovať | príklady z praxe ...

Prehľad najbežnejších typov geotextílií, geomreží a drenážnych geokompozitov používaných v stavebnej praxi. Predstavenie rozdielov v ich vlastnostiach a chovaní v konštrukciách. Problematika voľby správneho typu a špecifikácie pre riešenie konkrétnych situácií. Príklady praktických aplikácií na stavbách nielen v Slovenskej a Českej republike.23. januára 2018 - Košice, hotel Centrum, www.hotel-centrum.sk, 9-13 hod.
24. januára 2018 - Žilina, hotel Holiday Inn, www.holidayinn-zilina.sk, 9-13 hod.
25. januára 2018 - Bratislava, hotel Holiday Inn, holidayinn.sk, 9-13 hod.


 


Program seminára:

Predstavenie jednotlivých typov geotextílií

 • vlastnosti geotextílií v závislosti na výrobnom procese
 • štandardne vykonávané skúšky na geotextíliách
 • voľba typu geotextílie pre základné použitie v konštrukciách
 • sledované vlastnosti geotextílií v konkrétnych prípadoch použitia

Požiadavky na geotextílie a ich špecifikácie

 • európske predpisy a ich požiadavky na geotextílie a ich vzájomné porovnanie (dôraz najmä na separačnú funkciu)
 • praktické príklady vhodných a nevhodných špecifikácií geotextílií

Úvod do problematiky drenážnych geokompozitov

 • prehľad dostupných výrobkov na stavebnom trhu
 • typy drenážneho jadra a spôsoby jeho ochrany
 • faktory ovplyvňujúce prietočnosť (schopnosť odvodňovania)
 • skúšky drenážnych geokompozitov

Odporúčanie pre voľbu funkčného drenážneho geokompozitu

 • výber optimálneho typu geokompozitu pre konkrétnu aplikáciu (trativody, oporné múry, zemné konštrukcie a ďalšie)
 • ukážky vybraných riešení na stavbách okolo sveta

Úvod do problematiky geomreží pre vystužovanie zemín

 • prehľad geomreží ponúkaných na trhu (rozdelenie z hľadiska technológie výroby, výrobnej suroviny a funkcie v konštrukcii)
 • popis a priebeh skúšok geomreží v závislosti na ich funkcii

Odporúčanie pre výber správnej geomreže

 • technické parametre dôležité pre výber správneho druhu geomreže pre výstužnú a stabilizačnú funkciu
 • príklady zaujímavých vystužených zemných konštrukcií zo sveta

------------------------------------------------------

Organizačné informácie:

Pořadatel:
GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 45308012

Vložné:
40,- EUR bez DPH. Účastníci, ktorí navštívili niektorý zo seminárov usporiadaných spoločnosťou GEOMAT v roku 2017 získavajú 10% zľavu z vložného. Ďalšie informácie a zálohová faktúra za vložné bude zaslaná prihláseným účastníkom. Daňový doklad bude zaslaný v zákonnej lehote. V prípade potreby je možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka. Pri neúčasti sa vložné nevracia! V priebehu seminára dostanú účastníci občerstvenie.

Storno:
V prípade potreby je možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka (jeho meno oznámte na e-mail geomatgeomat.eu). Pri neúčasti sa vložné nevracia!

Zborník:
Zborník nie je vydávaný. V rámci semináru dostanú účastníci súhrn informácií z prednášok.

Prihlášky:
a) online (webový formulár)
b) písemne (prihláška na stiahnutie)

Kontakt:
Pre otázky využite e-mail geomatgeomat.eu nebo telefon +420 548 218 048. 

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu