rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetiká v geotechnike 2015 Česko - Konštrukčné systémy pre oporné múry a strmé svahy

20.01.2015, Brno / 27.01.2015, Praha Konštrukčné systémy pre oporné múry a strmé svahy z vystuženej zeminy - prehľad systémov, navrhovanie oporných múrov, výpočty a riešenie stability strmých svahov, ich spevňovanie a sanácie zosuvov svahov.

Konštrukčné systémy pre oporné múry a strmé svahy z vystuženej zeminy - prehľad systémov, navrhovanie oporných múrov, výpočty a riešenie stability strmých svahov, ich spevňovanie a sanácie zosuvov svahov.

Útorok 20. ledna 2015 - Brno, AS Club, Brno-Jundrov    9:00 - 13:00
Útorok 27. ledna 2015 - Praha, ČVUT Praha, fa stavební   9:00 - 13:00

Čo sa na seminári dozviete:

 • rozdelenie a možnosti oporných konštrukcií (oporných múrov a vystužených strmých svahov)
 • výber typu líca v závislosti na geologických podmienkach
 • výpočty a spôsoby navrhovania, používané normy a predpisy
 • zeminy (prehľad typov, ich výhody a obmedzenia, vlhkosť v zemine, skúšanie na stavbe, pohľad geotechnika)
 • výstuhy (prehľad typov geomreží, surovín a ich vlastnosti, praktickosť použitia)
 • betónový líc (rozdelenie panelov a tvaroviek, spájanie, tesnenie, montáž)
 • oceľové siete (rozdelenie, protikorózne úpravy, životnosť, spájanie, ich výhody a obmedzenia)
 • spevňovanie strmých svahov (debnenie, výstuhy, protierózna ochrana, životnosť, výhody a obmedzenia jednotlivých spôsobov spevnenia)

Organizačné informácie:

Vložné: 990,- Kč (zľava pre členov ČKAIT 100,- Kč). Ďalšie informácie a zálohová faktúra za vložné budú zaslané prihláseným účastníkom. V prípade potreby možno za prihláseného účastníka vyslať náhradníka. Pri neúčasti na seminári sa poplatok nevracia!

Občerstvenie zabezpečené!

PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu