rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Systém s drobnou betónovou tvarovkou na líci

Nepretržité laboratórne aj terénne výskumy umožnili detailne porozumieť správaniu týchto typov konštrukcií. Ukázalo sa, že najdôležitejšia je pevnosť spojenia medzi vystužením z geomreží a čelným blokom.

VÝHODY Systému s drobnou betónovou tvarovkou na líci:

 • rýchla a úsporná stavba
 • atraktívny výber povrchových úprav a farieb betónových blokov
 • trvanlivosť konštrukcie a minimálna nutnosť údržby
 • dodávateľsky jednoduchá technológia bez potreby špecializovanej stavebné praxe
 • konštrukcia je tolerantná voči rozdielnemu sadanie
 • optimalizácia využitia dostupného priestoru
 • možnosť použitia lokálne vyťaženého alebo recyklovaného zásypu
 • malý tlak na základy môže odstrániť potrebu nákladnej úpravy podložia
 • vysoká odolnosť proti záťaži vyvolanej zemetrasením

Priaznivá cena a univerzálnosť systému s drobnou betónovou tvarovkou na líci prináša investorom, projektantom a dodávateľom rad výhod oproti iným tradičným metódam, ako sú železobetónové konštrukcie oporných múrov a mostných opôr. Pri stavbe s využitím tohto systému možno dosiahnuť úspory až 50% v porovnaní s tradičnými stavebnými metódami. Navyše dôjde aj k výraznému skráteniu doby stavby.

Betónové bloky vyrábané podľa náročných noriem a v úzkom rozsahu tolerancií s vystužením geomrežami z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) dávajú vzniknúť odolným a trvanlivým oporným múrom a mostným oporám, ktoré si uchovajú svoje vlastnosti po dobu projektovanej životnosti až 120 rokov.

Oporný systém s drobnou betonovou tvarovkou na líci sa skladá z prefabrikovaných lícových betónových tvárnic a geomreží, ktoré vystužujú blok zeminy. Vysoká účinnosť unikátneho spoja medzi obkladovými tvárnicami a geomrežou je špecifickou charakteristikou tohto systému, pretože týmto spôsobom sa vytvára stabilná a trvanlivá vystužená oporná konštrukcia bez nároku na údržbu.

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík
 • Realizujeme konštrukcie z vystuženej zeminy

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu

Všetky práva vyhradené. Viac info