rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Manipulácia, skladovanie a ďalšie pokyny na nakladanie s geosyntetikami

Geosyntetiká sú vo svojej podstate odolné a trvanlivé výrobky. Ale rovnako ako pre iné stavebné materiály, tak aj pre geotextílie, geomreže a ďalšie výrobky platí, že ich fyzikálne a mechanické vlastnosti môže ovplyvniť nesprávna manipulácia a skladovanie. Ako teda s výrobkami správne zaobchádzať, aby si udržali požadované vlastnosti?

Manipulácia a preprava geosyntetík

Najbežnejším typom balenia geosyntetík role šírky od 1 do 6 m. Ak to povaha výrobku vyžaduje (napr. pri geotextíliách), je výrobok pre uľahčenie manipulácie navinutý na kartónovú, plastovú alebo kovovú návinku. S rolou sa potom najlepšie manipuluje pomocou oceľovej tyče pripevnenej na vysokozdvižný vozík alebo lyžicu nakladača, ktorá sa zasunie do návinky. Ak je rola kratšia, možno použiť aj vidly pre manipuláciu s paletami.

Skladovanie

Geotextílie by nemali ležať priamo na zemi, aby boli chránené pred nečistotami a vlhkosťou, ktoré môžu poškodiť predovšetkým netkané geotextílie. Najvhodnejšie je ukladať role na trámiky, prípadne plachtu a zakryť ich plachtou.

Vzhľadom k svojmu účelu nie je väčšina geosyntetických materiálov vyrábaná s UV ochranou. Role, ktoré nemajú obal alebo je poškodený, je pri dlhšom skladovaní nutné zakryť, aby boli pred UV žiarením, ktoré spôsobuje degradáciu, chránené. Konkrétny údaj sa líši podľa typu výrobku, môže ísť o jeden deň, 14 dní, mesiac, niekedy aj viac. Ak dôjde k poškodeniu alebo znečisteniu materiálu, nemožno takýto materiál do stavby použiť.

Príprava povrchu

Povrch, kam bude geosyntetikum inštalované, musí byť zbavený vegetácie a všetkých nečistôt (kamene, pne, konáre a podobne). Všetky tieto predmety by mohli spôsobiť poškodenie geotextílie či geomreže, a tým aj stratu požadovaných vlastností. Súčasne by mala byť zemná pláň rovná, tj. bez jám a hrboľov, a zhutnená.

Kombinácia geosyntetík

Pri súčasnom použití viacerých druhov geosyntetík je ich poradie určené projektom a je nutné ho rešpektovať, aby bola zachovaná funkčnosť navrhnutého riešenia (napr. pri stabilizácii podložia sa najskôr položí separačná geotextília a na ňu geomreža).

Strihanie

Väčšinu geosyntetík možno na požadované rozmery upraviť strihaním alebo rezaním. Vhodné je použiť odlamovací nôž alebo ostré záhradné nožnice. Pokiaľ je potreba užších pásov geosyntetika, je možné rezať aj celú rolu. Na to sa používa motorová píla alebo karbobrúska s veľkým kotúčom. Rolu je nutné v mieste rezu spevniť izolačnou páskou, alebo podobným materiálom. Ak režeme celú rolu geotextílie, môže dôjsť k jej spečeniu na reze. Pri rozťahovaní role potom dôjde k vzájomnému odtrhnutiu, ktoré nemá vplyv na funkčnosť výrobku.

Pokládka

Je nutné rešpektovať navrhnutý smer kladenia geosyntetika. Len málo geosyntetík má vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti, ide teda o dôležitý krok. Vždy je nutné postupovať v súlade s inštalačným postupom pre konkrétny druh geosyntetika a jeho použitie v zemnej konštrukcii.

Geomreže a geotextílie pri inštalácii čo najviac napíname, aby sa netvorili sklady a vlny a zaistíme ich. Zaistenie geosyntetík sa vykonáva kolíkmi, balvanmi alebo hromadami zásypového materiálu, aby sa počas zasypávania neposúvali a nevlnili. Geotextílie a geomreže by mali byť zasypané do doby uvedenej v technických špecifikáciách výrobku.

Sypanie a rozmiestňovanie materiálu

Po geosyntetických materiáloch je zakázané jazdiť. Odporúčaná mocnosť vrstvy, ktorá umožní pojazd je minimálne 150 mm, ak nie je v projekte alebo inštalačnom postupe uvedené inak. Sypanie zeminy z veľkej výšky je zakázané, aby nedošlo k poškodeniu alebo zrolovaniu geotextílie či geomreže. Rozhrňovanie materiálu sa vykonáva bagrami a buldozérmi.

pH materiálov, ktoré prídu do kontaktu s geosyntetikou

Polyester (PET) veľmi zle znáša zásadité prostredie a degraduje v ňom. Konkrétne dochádza k zásaditej hydrolýze polyesteru. Z tohto dôvodu nesmú geomreže a geotextílie vyrobené z polyesteru prísť do kontaktu s prostredím s pH > 9. Sú to napríklad zeminy stabilizované vápnom, cementom, betónové suspenzie a betón.

Dôsledkom je pokles pevnosti v ťahu (čo je jeden z dôležitých vstupných parametrov statického výpočtu) a s tým súvisiaci nižší stupeň stability, ako je návrh od projektanta.

Z polymérov typických pre výrobu geosyntetík najlepšie odoláva zásaditému prostrediu vysokohustotný polyetylén (HDPE).

Hutnenie

Metóda zhutnenia (statická, dynamická) je zvolená projektantom s ohľadom na materiál zásypu a podložia.

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.Viac info